Mp motionerar i Lidköping ( ha en trevlig helg)

Motion till Kommunfullmäktige i Lidköping:
Förbättring av avfallshantering i Lidköpings kommun.

 
Motion till Kommunfullmäktige i Lidköping angående förbättring av avfallshantering i Lidköpings kommun samt förbättrad information till kommunens invånare om hur de rätt skall hantera sitt avfall för att därmed bidra till ett hållbart Lidköpings kommun.

 
  I Miljöpolicyn för Lidköpings kommun antagen av Kommunfullmäktige den 23 april 2001 slås bl.a. fast att: Miljöarbetet är inte enbart en angelägenhet för förvaltningar och bolag som traditionellt har speciellt ansvar för olika miljöfrågor, utan skall vara en naturlig del för alla i det vardagliga arbetet.
 
  Avfallshantering är en miljöfråga där alla kan bidra, under förutsättning att varje enskild person vet hur hon/han skall hantera sitt avfall för att minska den negativa miljöpåverkan. Viss information om sophantering finns på kommunens hemsida, den är dock inte tillräckligt uppdaterad med hänsyn till att avfallets sammansättning ändras med tiden. Dessutom är det så att inte alla invånare i kommunen använder Internet för att skaffa sig information.
 
  Vi i miljöpartiet anser att det finns ett stort behov av saklig information om hur man skall sortera sitt avfall med hänsyn till avfallsprodukternas egenskaper - vad som är lämpligt att lägga i hushållsavfallspåsen till förbränning i Värmeverket och vad som är olämpligt att förbränna, vad som räknas som återvinnings- och miljöfarligt avfall, var de lämpliga platserna för det sorterade avfallet finns, öppettider för dessa platser m.m. En sådan informationssammanställning borde riktas direkt till varje hushåll i kommunen.
 
   Den Tekniska nämnden har bra erfarenhet av hur man skall sammanställa sådan information - det gjordes för ca 10 år sedan och skickades till alla hushåll i kommunen. Från den tiden och fram till idag har sammansättningen av förbrukningsvaror i våra hushåll ändrats, bl.a. så tillkommer allt fler små elektroniska varor, lågenergilampor, brandvarnare m.m. och ingår allt oftare i våra sopor. Dessutom så har olika diskussioner om sophantering pågått, som orsakat att det råder viss förvirring. Inte minst finns det människor som tror att Värmeverket har metoder att på ett miljövänligt sätt hantera alla slags sopor - från små föremål som batterier i hörapparater till stora elektroniska produkter som datorer.    
 
    För att människor skall vara mer benägna att sortera sitt avfall måste de, utöver information, ha möjligheter att på nära håll bli av med avfallet. Detta innebär ett behov av att se över hur återvinnings- och sopstationerna i vår kommun fungerar - vad som kan avlämnas där idag, ifall man vill sortera sina sopor och till vilken nivå som verksamheten behöver utökas i avfallsstationerna under den närmaste framtiden, för att t.ex. kvicksilverlampor blandade med alla andra sopor eller glödlampor inte skall hamna i soppåsen till Värmeverket eller till Kartåsens avfallsanläggning. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
·        att Kommunfullmäktige ger uppdrag åt Teknisk servicenämnd att sammanställa en för hushållens behov relevant information om avfallshantering i Lidköpings kommun och att denna information skall skickas till varje hushåll i kommunen ·        att Teknisk servicenämnd skall planera och omsätta i praktiken lösningar som underlättar för människor att bli av med små mängder av miljöfarligt och/eller återanvändbart avfall i närheten av sitt boende i tätorter i kommunen samt i närheten av livsmedelsbutiker i kommunen  
 
 
Motionen är antagen som miljöpartiets gruppmotion          Gruppledare
                                                                                                                 Göran Larsson
                                                                                                                 Veronica Berling
                                                     

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback