debatten om sprutbytesprogram

För och emot

Argument för sprutbyte

Sprutbyten underlättar rehabilitering
Med sprutbyten skapas en kontakt mellan samhället och missbrukaren.
En kontakt som inte varaktigt kan skapas på något annat sätt med en aktiv missbrukare. Förtroendet mellan missbrukare / samhälle kan därigenom hållas genom hela missbruket. Detta förtroende är mycket viktigt för att underlätta för missbrukaren att sluta.

Sprutbytesprojekt räddar liv och förbättrar hälsa
Genom att hindra smittspridning samt genom att aktiva narkomaner får tillgång till sjukvård som de annars inte skulle komma i kontakt med. Sår och skador sköts om vilket gör att det allmänna hälsoläget förbättras.

Sprutbyten förhindrar blodförgiftningar
Narkomaner dör oftare av blodförgiftningar än av HIV eller hepatit. Blodförgiftningarna uppkommer av orena sprutor. I debatten fokuseras bara på hepatit och HIV vilket leder fel. Sprutbyten är mycket effektiva för att förhindra blodförgiftningar

Något måste göras för att få ner döds- och sjuktalen
Dödstalen bland svenska narkomaner är bland de högsta i västra Europa. Ett steg i arbetet för att få ner dessa är att inrätta sprutbytesprojekt.

Möjlighet att kunna leva som frisk efter avslutat missbruk
Möjligheten att kunna leva ett bra och friskt liv efter att ha slutat med droger utgör en bättre plattform för förändring än att se fram emot ett liv med kanske HIV, hepatit samt andra sjukdomar.

Sprutbyten är en hälsofråga – inte en narkomanvårdsfråga
I hälso- och sjukvårdslagen anges att var och en har rätt till vård. Narkomani klassas av sjukvården som ett sjukdomstillstånd. Det borde därför vara en skyldighet för landstingen att erbjuda denna form av stöd, service och vård till denna patientgrupp.

Rena sprutor skyddar narkotikaberoende och andra från smitta
Genom att minska smittspridningen inom gruppen narkotikaberoende finns det mindre risk att smitta sprids till gruppen icke narkotikaberoende genom till exempel sexuella kontakter.

Argument mot sprutbyte och motargument

 

Att ge rena sprutor till narkomaner ger fel signaler
Vilka signaler ger man till narkomanerna nu? Skyll dej själv. Vi struntar i om du dör eller om du får en livsfarlig sjukdom. Du ska sluta knarka, sen kan du få hjälp.
Detta tänkande har lett till den nuvarande situationen med orimliga sjuk- och dödstal. Signalen man ger till aktiva missbrukare med ett sprututbyte är: Vi vet att ni finns, att ni har problem och vill hjälpa er med dessa problem när ni är redo för det. Under den tiden det tar er ska ni inte behöva smittas av en obotlig sjukdom

Att öppna tandläkarmottagningar och hälsocentraler för narkomaner fungerar lika bra för att skapa kontakt och bygga förtroenden
Nej, det stämmer inte. Man går till tandläkaren när man har ont i tänderna och till vårdcentraler när man känner sej sjuk. Med sprutbyten får man en mycket mer regelbunden kontaktyta under längre perioder. Personal/missbrukare börjar känna varann på ett helt annat sätt än tillfälliga kontakter på en vårdcentral

Det finns inget som visar att sprututbytesprogram har någon effekt
Det finns många undersökningar som visar att sprutbytesprojektet har positiva effekter. Det finns inga undersökningar som visar att sprutbytesprojekt har negativa effekter i form av ökat missbruk, eller bidrar till nyrekrytering till missbruk.

Sprutbytesprogram är första steget mot en legalisering
Hur då? Det finns ingen seriös kraft i Sverige som kräver sprutrum eller legalisering av någon drog. Ett argument taget ur luften.

Göteborg har inte haft något sprutbyte och de har ingen spridning av HIV
Beror på att bruket av heroin traditionellt varit mindre i GBG än i Malmö och Stockholm. Detta mönster har emellertid ändrats och heroin är nu vanligt i GBG. Med heroinet följer injektionsmissbruk och med det smittspridning. Dessutom har en person smugglat sprutor i stor skala till GBG och sålt till missbrukare till självkostnadspris. Detta kan ha hållit antalet smittade i GBG nere.

Sprutbyten står i motsats till behandling genom att det tar resurser från narkomanvården
Tvärtom! Erfarenheten från 80-talet, när HIV kom till Sverige, visar, att en aktiv narkomanvård med ett brett utbud av vård- och rehabiliteringsalternativ fick många att lämna sitt missbruk. De som inte förmådde att sluta direkt fick åtminstone kunskap om smittvägar. Ingen vill smitta eller bli smittad, och den viljan finns också i ett aktivt missbruk. Man måste ge människor en chans att hålla sig friska, även om man inte kan sluta använda narkotika omedelbart.

Rena sprutor.se

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback