Revidering av kommunens placerings policy sker i höst !

        Klimatanpassning av Lidköpings kommuns  placerinspolicy ! 

I höstas så släppte FNs klimatpanel  sin senaste rapport, där man konstaterar att människan är ansvarig för klimatförändringarna. Man uppmanar världens ledare att snabbt börja agera för att  det gemensamma  och där med undvika katastrofala  av klimatförändringarna. 
För att ldara tvågradersmålet så måste fe kraftigt minska vår användning av olja, kol och fossilgas. En av nycklarna till att lösa klimatkrisen ligger just i att ställa om från fossil energi till förnyelsebar. Lidköpings kommun ligger långt framme i omställningsarbetet och därför tycker vi i Miljöpartiet att det är dags att ta nästa steg och desinvestera Lidköpingsbornas pengar ur fossilindustrin d.v.s. sälja av de tillgångar som är placerade i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i prospektering, brytning eller utvinning av olja, kol eller fossilgas. 
Som investerare är Lidköpings kommun ansvarig för vad vi investerarar i . Genom att inte ta ställning ger vi fossilindustrin vårt passiva stöd. Miljöpartiet anser inte att det är moraliskt försvarbart att Lidköping som klimat kommun är med och finansierar en industri som hotar framtida generationers möjlighet att leva och verka på vår enda jord. Med vilken trovärdighet kan vi idag hävda att vi jobbar för hållbar utveckling när vi samtidigt med skattebetalans pengar spekulerar i en forsat eller ökad användning av fossil energi? Det finns också anledning att ifrågasätta det kloka i att långsiktigt investera i en bransch som man har som uttalat mål att avveckla. 
Kommunen investerar idag inte i alkohol, tobak eller krigsmaterial av moraliska skäl. Vi investerar exempelvis inte i tobaksindustrin, då vi anser att det är omoraliskt att göra vinster på bekostnad av människors hälsa. På samma sätt anser Miljöpartiet att det inte är rätt att göra vinster på framtida generationer bekostnad. Vi vill därför uppdatera investeringspolicyn och ge fossilindustrin samma status som alkohol, tobak och krigsmaterial har idag. 
Att desinvestera i fossilindustrin är ett viktigt principiellt ställningstagande som visar att vi i Lidköpings kommun menar allvar när vi säger att vi är en klimatkommun som jobbar för hållbar utveckling. 
Därför vill vi: 
- Att Investeringspolicyn uppdateras så att fossilindustrin* får samma status som alkohol, tobak och krigsmaterial har idag 
- Att Inom fem år ska allt befintligt ägande i fossilindustrin vara avvecklat.   
menar vi bolag som har sin huvudsakliga varsamhet i  brytning eller utvinning av olja, kol eller fossilgas. 
Lidköping 14-03-31 
För Miljöpartiet de gröna  
Herman Andersson Göran Larsson 
Anna Kelemen Ejstes / 
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback