Möt mig / Göran Larsson er gröna röst till Europaparlamentet från Borås !!

MP
Göran Larsson - Fotograf: Fredrik Hjerling

Göran Larsson

Miljöpartiet (plats 34)
51 år, Brämhult

Presentera dig själv

Är en väletablerad kommunal och region / landstings politiker som verkat inom politiken sedan 1998! Är utbildad Sjuksköterska sedan 1992 och psykiatri specialist sedan 1994. Jobbat som fast anställd kommunsjuksköterska sedan 1999 och prövar nu att jobbs på regionen / landstinget - 2019. 

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är att detta Europaval är ett Klimatval, som verkligen är ett ödesval. Vi måste ta ställning på riktigt och agera för kraftfulla åtgärder för att undvika ödesdigra globala temperaturhöjningar över 2-3 grader! Vi ska medverka till att temprsturhöjjningen understiger 1.5 grader.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är vår tids absoluta ödesfråga och vi har inte mer än 5- 10 år på oss för att vi ska förhindra ödesdigra globala tempraturhöjningar!

 • Mänskliga rättigheter

  Vi måste verka för ett Europa som inte slås i sär utan går ihop ! Vi måste skapa förutsättningar för en utvecklad medmänsklighet,mänskliga rättigheter

 • Migration och flyktingar

  Vi måste som vara humana och öppna gränserna (ej bygga murar - stängsel ) och verka gemensamt som 27 medlemsländer för medmänsklighet ! Viktigt ! 

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Har verkat inom kommunal politik sedan 1998 och inom landsting/ regional politik sedan 1999 ! Har varit i såväl kommunfullmäktige i Lidköping 1998-2018 och nu i kommu fullmäktige Borås sedan höstterminen 2018 ! Har i regionen VGR varit invald ordinarie ledamot för Skaraborg 02-14, nu Sjuhärad 18- 

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King , Olof Palme, Obama och Peter o Maria Wetterstrand ! Står för kampen för medmänsklighet, social rättvisa och en grön omställning

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej utan tvärtom förstärkt min uppfattning om nödvändigheten att få till en grön klimat omställning där den frågan står som avgörande för oss alla att klara att understiga globala tempraturhöjningar.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Miljöpartiet vill använda EU för ett antal frågor där medlemsstaterna behöver…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Miljöpartiet vill höja klimatambitionerna inom EU rejält. Vi anser att målet…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte ta ifrån medlemsstaterna initiativet i sociala frågor.

  Det görs i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Miljöpartiet vill ha utökat samarbete inom EU kring säkerhetsfrågor som rör…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att vi ska vara kvar inom EU!

  EU behövs för att klara…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet tycker att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Med rätt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en viktig princip att utsläppen ska minska i den takt som det behövs för…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att nå klimatmålen måste utsläppen från flyget minska. Ekonomiska styrmedel…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett förslag som Miljöpartiet aktivt har drivit på bådei…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att bygga ett EU som håller samman och där människor har förtroende för EU…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet vill att Sverige ej går in i euro samarbetet ! Sverigeska…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En ansvarsfull nationell ekonomisk politik . När länder inte gör det, ska EU…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet vill att länder ska kunna välja att ha mer ambitiösa krav, t.ex…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill värna den fria rörligheten inom EU och vi har inte alls den situation…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet är positivt inställda till att asylsökande fördelas jämt mellan…

 • Alla asylsökanden som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag i dess nuvarande form, dvs att det…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet vill förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet är friheten att vara den man är och leva som man vill som en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:vill inte försämra den rätt som i dag finns. Tvärtom är det väldigtviktigt…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är enmänsklig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har röstat emot och vill inte ha någon gemensam gränspolis så som förslaget…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör fokusera på att förebygga konflikter,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna. Vi ser att de skyddar mot…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Miljöpartiet vill minska direktstödet till produktion, och istället öka miljö-…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att genetiskt modifierad livsmedelsproduktion (GMO) skavara…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:i vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser ibörsnoterade…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra  Viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Miljöpartiet har länge arbetat för att minska och förebygga konflikter som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige.

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Då min mor är född i Tyskland - 1933, så talar jag ganska bra Tyska , samt har fått bra kunskaper på det Engelska språket genom skolan och kulturen. 

Vad har du för yrke?

Hat anställning sedan 20 år som kommunal sjusköterska i Lidköping- provar nu på SÄS - Borås som SSK.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Gillar artister som ; Ulf Lundell, Joskim Thåström, Bruce Springsteen! Grupper som Ganz and Roses 

Film

Det senaste ; Utöja , Bergman filmer - Det 7 e Inseglet , 

Författare/bok

Böcker av Enid Blyton i ungdomen/ Vi 5 Just nu; Bok av Ulf Lundell.- Vardagar.

TV-program

Gillar dokumentärer , Sportspegeln / Sportnytt , nyheter - Rapport/ Aktuelkt Serier som Bron etc. 

Radioprogram/podd

Gillar lokalradio, nyhertrer - Dagens Eko. Sportradion. 

Sport

Gillar Fotboll , Ishockey och Bandy , där jag utövade fotboll i Rackeby IK och bandy i Wiking.

Hobby

Att gå ut och vandra samt simma.

Mat

Husmanskost / tallriksmodellen det kimatvänligaste . 

Dryck

Gillar sedan barndom - mors vinbärssaft, samt det naturligaste av allt - Vatten .


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback